65 rocznica zrzutu "Cichociemnych"

Warecki Klub Strzelecki pomaga w organizacji obchodów 65 rocznicy zrzutu „Chichociemnych”.

Szczegółowa informacja pod adresem: http://www.weller7.pl/