regulaminy zawodów 2019

Moderatorzy: Szef strzelnicy, witek

regulaminy zawodów 2019

Postprzez jamor » 28 paź 2017, 11:56

Regulamin Ligi strzeleckiej swks 2019
1. Organizator swks
2. Wiek od 15 lat
3. Miejsce – strzelnica miejska ul. Nowy Zjazd 8 w Warce
4. Terminy – według kalendarza swks godz.10.00 Zapisy od 9.50 , lista zamknięta 10,45
5. Członkowie swks- do okazania legitymacja swks, osoby niezrzeszone dowód osobisty, osoby z własną bronią do ewentualnego wglądu ksiażeczka broni, młodzież niezrzeszona legitymacja szkolna
6. Konkurencje – KCZ, PCZ, S ( strzelba bez klasyfikacji do pkt)
7. Czas na konkurencje: 15 min w KCZ i 15 min w PCZ
8. Wpisowe (KCZ + PCZ)
A)członkowie swks z ulgą (Ci co opłacają 20 zł roczną) – 10zł
B)członkowie swks bron i amunicja klubowa - 40 zł( 20 zł jeśli tylko kcz lub tylko pcz)
C)niezrzeszeni bron i amunicja klubowa– 60 zł
D) Członkowie swks bron i amunicja własna* – 10 zł
E) zawodnicy z innych klubów bron i amunicja własna* – 40 zł

9. Bron, amunicja, lunety organizatora- karabiny CZ527 varmint 223 przyrządy diopteryczne, pistolety Cz75B omega,
10. Bron i amunicja własna –KCZw kal od 5,45 do 7,62mm, Przyrzady diopteryczne, otwarte lub kolimator bez powiększenia, PCZ w kal. od 6mm do 11,43mm. Przyrządy otwarte. Dopuszcza się tez bron przystosowaną do strzelania dynamicznego wyposażoną w kolimator bez powiększenia.
11. KCZ- , postawa leżąc z podpórka lub bez podpórki, 13 strzałów, liczonych 10 najlepszych. Z uwagi na rózne kalibry pkt liczona jako roz. 5,45mm. Za strzelanie bez podpórki bonus 5 pkt, tarcza TS 2
12. PCZ– 13 szt. amunicji, odległość 25 m, Postawa stojąc , chwyt broni dowolny, tarcza TS2, z 13 strzałów liczone 10 najlepszych. Z uwagi na rózne kalibry przestrzeliny liczone jako 9 mm. Za strzelanie z jednej ręki bonus 5 pkt
13. Strzelba gładkolufowa –tylko dla członków swks i osób z poza klubu z bronią własną, wpisowe 10 zł członkowie SWKS, z poza klubu z bronią własną 20 zł ,amunicja klubowa , odległość 12 m, popery- krazki biatlonowe. 5 strzałów, Na komedę ładuj – zawodnik ładuje do magazynka strzelby 5 szt, przeładowanie. Na komedę start sygnał timera- zawodnik oddaje strzałów z 5 pól. Czas puls po 3 sek. za nietrafienie.
13. klasyfikacja
Łączna suma pkt KCZ i PCZ
- kobiety
-mężczyźni
14 Nagrody
Miejsca 1-3 dyplomy i nagrody rzeczowe za każdą rundę rozdawane na kolejnych zawodach w przerwie miedzy KCZ a PCZ
Podsumowanie ligi– 3 najlepsze wyniki z 3 rund zawodnika – za miejsce 1 –, dyplomy, nagrody rzeczowe,
15 . Bron na strzelnicę wnosimy i wynosimy w futerałach i wyciągamy tylko na komendę prowadzącego. Stanowiska sprzątamy i chowamy broń tylko po komendzie prowadzącego. Po zakończeniu strzelania do czasu schowania bron pozostaje na stanowisku ze wskaźnikiem pustej komory.Za naruszenie zasad bezpieczeństwa sędzia ma prawo upomnieć lub nadać czerwoną kartkę . Organizator wykona starania aby wszystkie stanowiska były wyposażone w lunety obserwacyjne jednak uprasza się , aby osoby w bronia własną miały tez własne lunety do obserwacji przestrzelin.

Bron własna* - wpisana w książeczkę zawodnika lub osobę najblizszą z rodziny.( szwagry też)

Zawody „Wielobój Strzelecki”
1. Termin – zgodnie z kalendarzem
2. Miejsce strzelnica miejska ul. Nowy Zjazd 8 Warka
3. Udział – wyłącznie członkowie SWKS od lat 15
KCZ 1
1. 13 strzałów – liczone 10 najlepszych
2. Odległość 100 m z podpórką, postawa leżąc
3. Tarcza TS2
4. Przyrządy celownicze otwarte, przeziernikowe lub kolimator
5. Wpisowe – sprzet i amo własne – 20 zł
- sprzet i amo klubowe Cz 527– 40 zł ( z tego 20 zł wraca do kasy klubowej)
KCZ 2
1. 13 strzałów – liczone 10 najlepszych
2. Odległość 100 m , postawa leżąc bez podpórki
3. Tarcza TS2
4. Przyrządy celownicze otwarte, przeziernikowe lub kolimator
5. Wpisowe – sprzet i amo własne- 20 zł
- sprzet i amo klubowe– 40 zł ( z tego 20 zł wraca do kasy klubowej)

Karabin z lunetą
1. Karabin pneumatyczny,boczny lub centralny zapłon
2. 13 strzałów – liczone 10 najlepszych
3. Odległość 100 m , postawa leżac bez podpórki
4. Tarcza TS2
5. Przyrządy celownicze otwarte, przeziernikowe , kolimator lub luneta
6. Z uwagi na rozne kalibry przestrzeliny liczymy na 5,6mm
7. Wpisowe – sprzet i amo własne- 20 zł
Sprzet klubowy cz527 z dioptrem – 40 zł( z tego 20 wraca do kasy klubowej)

PCZ 1
1. 13 strzałów- liczone 10 najlepszych
2. . Odłeglośc 25m , postawa stojac, chwyt dowolny
3. Tarcza TS2
4. Wpisowe -sprzet i amo wlasne – 20 zł
-klubowe( CZ75 b omega)- 40 zł ( z tego 20 j/w)


PCZ 2
1. 13 strzałów- liczone 10 najlepszych
2. Odłeglośc 25m , postawa stojac, chwyt jedna ręka
3.Tarcza TS2
4.Wpisowe -sprzet i amo wlasne – 20 zł
-klubowe( CZ75 b omega)- 40 zł ( z tego 20 j/w)

KDW, KSP
1. 5 próbnych, 10 ocenianych , tarcza probna, tarcza oceniana
2. Odległość 50 m, postawa leżąc, bez podpórki ( według ISSF)
3. Tarcza TS1
4. Wpisowe –sprzet i amo własne – 20 zł
Klubowe (sm2,uwaga brak pasów i bączków na łożu, można mieć swóje) , 40 zł ( tego 20 wraca do kasy klubowej)

PDW, PSP
1. 13 strzałów- liczone 10 najlepszych
2. Odległość 25m, postawa stojac, chwyt jedna ręka( według ISSF )
3. Tarcza TS2
4. Wpisowe -sprzet i amo wlasne – 20 zł
-klubowe( margolin)- 40 zł ( z tego 20 j/w)
Strzelba 1
1. Strzelba gładkolufowa ,
2. Sprzet własny -wpisowe 20 zł,
3. Sprzet klubowy wpisowe 40 zł ( z tego 20 zostaje do kasy klubowej)
4. odległość 12 m, popery- krazki biatlonowe. 5 strzałów, Na komedę ładuj – zawodnik ładuje do magazynka strzelby 5 szt, przeładowanie. Na komedę start sygnał timera- zawodnik oddaje 5 strzałów po jednym z przechodząc na kolejne pole . Czas puls po 3 sek. za nietrafienie.
Strzelba 2
1. Strzelba gładkolufowa ,
2.Sprzet własny -wpisowe 20 zł,
3.Sprzet klubowy wpisowe 40 zł ( z tego 20 zostaje do kasy klubowej)
4. odległość 12 m, popery- krazki biatlonowe. 5 strzałów, Zawodnik staje w odlegolosci 25 m od poperów.Na komede gotów- start( syngał timera) przemieszcza się na stanowisko czyli 12 m. od poperów ładuje do magazynka strzelby 5 szt, przeładowanie strzela po jednym strzale przechodząc na kolejne pole . Czas puls po 3 sek. za nietrafienie.


Klasyfikacja – indywidualna , pkt i liczone 10 centralne
1 miejsce 50 % z wpisowego z danej konkurencji
2 miejsce 30 % wpisowego z danej konkurencji
3 miejsce 20 % wpisowego z danej konkurencji

Regulamin zawodów dwubój strzelecki Warka 2018

1,. Termin 16.09.2018 godz. 10.00, zapisy do 15.09.2018 godz. 12.00
2. Miejsce – Strzelnica miejska w Warce ul. Nowy Zjazd 8 ( 51°46'44.62"N 21°11'26.60"E)
3. Organizator – SWKS, zapisy do na meila jamorwarka@gmal.com, w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, klub, telefon i czy bron własna lub bron swks
4. Udział
a)posiadacze broni ( bron własna nie istotne do jakich celów, nie wymagany patent ani licencja)
b) nie posiadający własnej broni – wymagany co najmniej patent strzelecki lub legitymacja SWKS ( do wglądu podczas opłaty startowego w dniu zawodów) wiek od 15 lat
5. Konkurencja
KCZ +PCZ
KCZ – Karabin centralnego zapłonu , przyrządy celownicze mechaniczne otwarte lub zamknięte, postawa leżąc bez podpórki, odległośc do celu 100m, tarcza Psp szt 2 ustawione obok siebie, do lewej 13 strzałów liczone 10/13 najlepszych do prawej 10 strzałów liczone 10/10, z uwagi na używanie róznych kalibrów przy ocenie przestrzeliny ustala się kalibromierzem jej roz. jako 7,62mm, stanowiska zadaszone o nr 1 - 8, materac wojskowy
Posiadacze broni – sprzet , amo , lunety obserwacyjne- własne
Nie posiadający własnej broni – otrzymują CZ 527, 23 szt amunicji, luneta obserwacyjna
Czas 25 minut

PCZ – Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu , przyrządy celownicze mechaniczne otwarte , postawa stojąc ,chwyt broni jedna reka lub dwie, odległośc do celu 25m, tarcza Psp szt 2 ustawione obok siebie, do lewej 13 strzałów liczone 10/13 najlepszych do prawej 10 strzałów liczone 10/10, z uwagi na używanie róznych kalibrów przy ocenie przestrzeliny ustala się kalibromierzem jej roz. jako 9mm, stanowiska zadaszone
Posiadacze broni – sprzet , amo , lunety obserwacyjne- własne
Nie posiadający własnej broni – otrzymują CZ75 omega, 23 szt amunicji,2 magazynki, luneta obserwacyjna
Czas 20 minut
6. Przebieg konkurencji
KCZ – 8 stanowisk, ilość zmian z zależności od ilości zawodników, po zakończeniu KCZ rozpoczęcie konkurencji PCZ. Podczas pobytu na osi strzelnicy bron może być wyciagnię z futerału tylko i wyłącznie na stanowisku strzeleckim na komendę sędziego .
Podczas pobytu na osi obsługi tarcz dozwolone jest przygotowanie przez zawodnika stanowiska ( luneta itd.) ale bron w tym czasie nie może być wyjęta z futerału. Rozpoczęcie czasu od komendy START. Zawodnik wyciąga bron ,ładuje i rozpoczyna konkurencje.na 3 minuty przed zakończeniem czasu sędzia ogłasza czas. Po zakończeniu strzelania zawodnik zgłasza sędziemu zakończenie konkurencji. Sedzia sprawdza bron i zawodnik wkłada do komory wskaźnik bezpieczeństwa , odkłada ją na stanowisko po czym może zejść ze stanowiska w oczekiwaniu na oficjalne zakończenie zmiany . Po ogłoszeniu przez sędziego zakończenie zmiany zawodnicy chowają bron do futerałów ze stanowiska i sprzątają swoje stanowisko,
7. Wpisowe
- bron KCZ i PCZ sprzet własny – 100 zł
- bron KCZ lub PCZ klubowa ( z amo 23 szt) – 130 zł
- bron klubowa , amo 46 szt, luneta – 150 zł
8. Klasyfikacja
Suma pkt KCZ i PCZ. Przy takiej samej ilości pkt przez innych zawodników liczona ilość 10 centralnych i kolejno 10,9….

9. Nagrody
I miejsce – 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 450 zł
- wypłacone po 20 minutach po ogłoszeniu wyników koncowych.

10. Warunki odbycia zawodów
- zapisanych mnie mniej niż 20 zawodników
- maksymalna ilość zawodników 72
11. Za naruszenie : zasad bezpieczeństwa, zasad regulaminu strzelnicy , przenoszenie broni na osi strzelnicy bez futerału, strzelanie do nie swojej tarczy lub innym nie sportowym zachowaniem – zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
12. Opłata za złożenie protestu – 50 zł, 20 minut po publikacji protesty nie będą przyjmowane.Zawody Niepodległościowe
1. Termin i miejsce zawodów –zgodnie z kalendarzem, strzelnica miejska w Warce ul. Nowy Zjazd 8
2. Cel zawodów – uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
3. Uczestnictwo – zawody tylko dla członków SWKS, udział bezpłatny
4. Organizator – Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki
5. Konkurencja
- KCZ karabinek AKMS i pochodne
- odległośc 25m
- postawa stając
- ilość strzałów 13, jeden magazynek
- czas 25 sekund
- tarcza ts2
Przebieg konkurencji
- Zawodnicy otrzymują magazynek z 13 szt. amunicji. Na komendę prowadzącego podpinają magazynek, odbezpieczają i przeładowują bron. Bron skierowana na tarczownice. Na sygnał startu /gwizdka/ rozpoczynają strzelanie. Po 25 sekundach prowadzący ponownie daje sygnał gwizdkiem jako stop. Po sygnale stop nie wolno strzelać. Zawodnik pozostaje na stanowisku i oczekuje na sprawdzenie broni przez prowadzącego. W obecności prowadzącego odpina magazynek, odciąga zamek celem wyrzucenia ewentualnego pozostałego pocisku, oddaje strzał kontrolny w kierunku kulochwytu zabezpiecza bron przełącznikiem i odkłada na stolik. Na komendę /do tarcz marsz/ zawodnicy mogą zbliżyć się do tarcz bez ich dotykania.
- Punktacja – suma wyniku przestrzelin z tarczy minus 5 pkt za pozostawiony pocisk w magazynku lub komorze nabojowej, minus 10 za oddanie strzału po sygnale stop. Z tarczy liczone 10 najlepszych przestrzelin.
6. Sprzet
– bron i amunicję zapewnia organizator. Dopuszcza się do udziału w zawodach strzelanie z własnej broni w kal. 7,62 w typie AK47 i pochodne z ogniem pojedynczym. Deklarujący w takim przypadku udostępnia broń dla innych uczestników tworząc dodatkowe stanowisko.
7. Klasyfikacja
- kobiety
- Mężczyźni
8. Nagrody
Nagradzane miejsca 1 – 3
Dyplom, nagrody rzeczowe
- dodatkowo nagroda rzeczowa do losowania wśród uczestników


Zawody - Piknik Strzelecki SWKS

1. Termin –28.07.2018, zgłoszenia – zgłoszenia z wpłatą do skarbnika do 23.07,2018
2. Miejsce – strzelnica miejska w Warce ul Nowy Zjazd 8
3. Udział – członkowie SWKS, wiek minimalny 15 lat
4. Konkurencja
- KSP karabin SM2 , Ural , dobieg 40 m do stanowiska, podstawa leżąc bez podpórki ( wiek 15-18 z podpórka), 20 strzałów , tarcza TS 23/2 ( małe popiersie), odległość strzelania 50 m, Czas na całą konkurencję 3,30 min.( 4,30 dla niepełnosprawnych ) Dostępność stanowisk 9. Komendy : uwaga, start. Po upływie czasu komenda stop. Po oddaniu strzału po komendzie stop – minus 20 pkt. Bron ustawiona centralnie do celu. Bron i amunicja organizatora.
4 a ) konkurencja dodatkowa dla zespołów 3 osobowych, forma pojedynku strzeleckiego, strzelanie do krazków biathlonowych- szczegóły omówione podczas zawodów
5. Wpisowe – indywidualnie 1 osoba 25 zł, z osobą towarzyszącą na impreze po zawodach 50 zł.
6. Klasyfikacja
Indywidualna
- kobiety
- mężczyźni
7. Nagrody
- dyplomy 1-3
- nagrody rzeczowe 1-3

Po zawodach – grill ,piwko i tańce do rana. Z uwagi na powyższe niezbędne jest zabranie ze sobą na zawody osoby towarzyszącej . Dla tych co zasłabną podczas tańca przygotowane będą prycze w domkach. Podczas zgłoszenia na meila podać czy plus jeden czy zawodnik będzie sam ( do planowania cateringu). Po zawodach zostajemy na imprezie a dzieci pilnują domu.

Regulamin
Zawodów Mikołajkowych w strzelectwie pneumatycznym


1. Termin zawodów – według kalendarza
2. Miejsce – strzelnica pneumatyczna Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
3. Organizatorzy – Cesir, Swks,
4. Udział – członkowie klubu SWKS
5. Klasyfikacja indywidualna – mężczyźni i kobiety
6. Start według kolejności zapisów
7. Wpisowe – mężczyźni – 10 zł,
- kobiety – 0 zł
- niepełnosprawni – 0
7. konkurencja – Kpn 5 +20, 1 tarcza próbna 5 strzałów, 2 tarcze oceniane po 10 strzałów, czas 15 minut
8. Postawa stojąc bez podpórki, niepełnosprawni – siedząc z podpórką bez pasa,
9. Karabiny pneumatyczne – organizatora – FWB 600,603,C60, 700, Tau200, CZ200.
10. 1- 3 miejsca Dyplomy, medale

Zawody otwarte SWKS

1. Termin- zgodnie z kalendarzem SWKS
2. Miejsce - strzelnica miejska w Warce ul. Nowy Zjazd 8
3. Udział - osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą PZSS
4. Broń, amunicja , lunety obserwacyjne - własne zawodników
4. Konkurencje KCZ, PCZ i SG
KCZ- Karabin centralnego zapłonu , przyrzady mechaniczne ewentualnie kolimator bez powiekszenia, odległość 100m , postawa leżąc, dozwolona podpórka, tarcza TS2, 13 strzałów z czego liczone 10 najlepszych. Czas 15 minut
PCZ -pistolet centralnego zapłonu , przyrzady mechaniczne ewentualnie kolimator bez powiekszenia, odległość 25m ,postawa stojąc chwyt z jednej lub dwóch rąk, tarcza TS2, 13 strzałów z czego liczone 10 najlepszych. Czas 15 minut
SG - strzelba gładkolufowa, amunicja srutowa, odległość 12 m, popery- krazki biatlonowe. 5 strzałów, Na komedę ładuj – zawodnik ładuje do magazynka strzelby 5 szt, przeładowanie. Na komedę start sygnał timera- zawodnik oddaje strzałów z 5 pól. Czas puls po 3 sek. za nietrafienie.
5. Wpisowe - 20 zł od każdej konkurencji
5. Klasyfikacja - Open 1-3 miejsca dyplomy i medale

WARECKIE STRZELANIA HISTORYCZNE

1. Cel
- popularyzacja sportu strzeleckiego,
- popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej i jej replik,
- integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej,
- rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych,
- podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych.
2. Organizator
Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki
ul. Nowy Zjazd 8
05-660 Warka
3. Data i miejsce
Zawody odbędą się ............ na Strzelnicy miejskiej w Warce ul. Nowy Zjazd 8
4. Uczestnicy:
Członkowie klubów strzeleckich i bractw kurkowych, strzelcy rekonstruktorzy i kolekcjonerzy broni, posiadający własną albo użyczoną broń spełniającą warunki regulaminowe oraz osoby niezrzeszone akceptujące niniejszy Regulamin Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy Miejskiej w Warce. Dolna granica wieku zawodnika 15 lat. Zawodnicy muszą posiadać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, członkowie SWKS Warka legitymacje członkowską.
5. Broń w konkurencjach czarnoprochowych:
- w konkurencjach czarnoprochowych zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (oryginałów i replik),
- w przypadku broni rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 r. oraz jej replik nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń. - broń, amunicja oraz lunety własne.
6.Broń i amunicja w konkurencjach pistolet historyczny, karabin historyczny, historyczny pistolet maszynowy:
-w pełni sprawny technicznie oryginalny pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu typu wojskowego w kalibrach do 11,43 mm. każdy egzemplarz wyprodukowany do roku 1970,
z dowolnymi oryginalnymi niemodyfikowanymi mechanicznymi przyrządami celowniczymi,
- nie jest dopuszczone stosowanie okładzin ortopedycznych albo personalizowanych w jakikolwiek sposób wpływający na pewność i powtarzalność chwytu (indywidualne wcięcie pod kciuk, dodatkowe nacięcia itp.),
- nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni,dozwolone jest używanie amunicji elaborowanej,
- sprawny technicznie oryginalny pistolet maszynowy centralnego zapłonu w kalibrach do 11,43 mm. każdy egzemplarz wyprodukowany do roku 1975,
z dowolnymi oryginalnymi niemodyfikowanymi mechanicznymi przyrządami celowniczymi,
- nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni, dozwolone jest używanie amunicji elaborowanej,
- w pełni sprawny technicznie oryginalny karabin wojskowy centralnego zapłonu o maksymalnym kalibrze 12 mm.wyprodukowany przed 1960 r., z dowolnymi oryginalnymi niemodyfikowanymi mechanicznymi przyrządami celowniczymi (otwartymi lub przeziernikowymi jeżeli takie występowały w danym modelu), - niedopuszczalne są nie fabryczne/współczesne modyfikacje np. celowniki , kolby , uchwyty itp,
- niedopuszczalne są celowniki optyczne (lunety) i optoelektroniczne (kolimatory, noktowizory),
- nie ma ograniczeń co do sposobu ładowania, typu zamka i rodzaju automatyki broni,
- dozwolone jest używanie amunicji elaborowanej.
- niedozwolone jest używanie amunicji podkalibrowej, wybuchowej, smugowej, oraz zapalającej; użycie takiej amunicji powoduje natychmiastową dyskwalifikację,
- po zawodach zawodnicy są zobowiązani zaprezentować broń i jej walory wszystkim uczestnikom zawodów. Udzielanie informacje o używanej amunicji nie jest obowiązkowe. - broń, amunicja oraz lunety własne.
7. Opłaty
Opłaty startowe za każdą z konkurencji,w której bierze udział zawodnik: 10 zł. członkowie SWKS Warka 20 zł. zawodnicy niezrzeszeni w SWKS Warka
8. Klasyfikacja i nagrody
Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji.
Klasyfikacja tylko indywidualna. Konkurencja będzie liczona, jeżeli wystartuje w niej minimum 6 zawodników. Miejsca 1–3 dyplomy oraz statuetki okolicznościowe. W przypadku braku 6 zawodników konkuręcja się nie odbędzie.
9. Konkurencje czarnoprochowe
Broń długa
- broń — dowolny muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy,
- przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni,
- pocisk — okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk,
- czyszczenie — dozwolone,
- lejek — dozwolony,
- tarcza — ISSF 20/50 (TS–2),
- postawa — stojąca ,
- odległość — 50 m.
Broń krótka
- broń — dowolny pistolet lub rewolwer kapiszonowy o lufie gwintowanej,
- przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.,
- pocisk — wyłącznie okrągła kula,
- czyszczenie — dozwolone,
- lejek — dozwolony ,
- tarcza — ISSF 20/50 (TS–2),
- postawa — stojąca, strzelanie z jednej ręki,
- odległość — 25 m.
SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.
2. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna i in.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są kapiszonowniki).
5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu.
6. Obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną).
7. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.
8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
9. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
10. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu.
11. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek na pole bębna pomiędzy komorami.
Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie określającej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika;
12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia okazana sędziemu stanowiskowemu.
13. Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie.
Repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji.
14. Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego;
15. W przypadku braku zapłonu (niewypał) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu, przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola kulochwytu.
16. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
REGULAMIN STRZELAŃ
1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów, regulamin strzelnicy, oraz warunki bezpieczeństwa. Ich broń musi przejść pozytywną kontrolę u sędziego wyznaczonego do tego celu przez organizatora zawodów.
2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie trwania konkurencji.
3. Dozwolona jest kontrola przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba .
4. Komendy:
-początek konkurencji: „START”,
-przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie określająca przerwanie strzelania ,
-koniec konkurencji: „STOP” ,
5. Każdy strzelec ma dwie tarcze, do których oddaje 6 i 7 strzałów w dowolnej kolejności w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest, jako rezultat.
6. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji za wyjątkiem zgłoszonego sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze ( fouling shot).
7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.
8. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzeleca musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
9. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z danej konkurencji.
10. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin.
11. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
12. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
13.Sankcje i kary: ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja.

10. Konkurencje pistolet historyczny, karabin historyczny, historyczny pistolet maszynowy:
Pistolet historyczny
-odległość 25 m,
- postawa stojąc , chwyt broni dowolny. Nie jest dopuszczone używanie kurtek, spodni, rękawic strzeleckich oraz obuwia strzeleckiego,
- tarcza TS2,
- 13 strzałów z 13 strzałów liczone 10 najlepszych,
- w zależności od konstrukcji danej broni, amunicję można ładować do magazynka, bębna lub bezpośrednio do komory nabojowej,
- maksymalna ilość naboi w magazynku – 5 szt.,
- dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa,
- korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione.
Karabin historyczny
- odległość 100 m,
- postawa leżąc z podpórką. Karabin podparty w jednym miejscu w jego przedniej części bipodem, workiem strzeleckim lub kozłem. Kolba broni nie może być podparta o podłoże stanowiska za pomocą dołączanych do niej elementów bądź podpór zewnętrznych; dopuszczone jest jedynie podparcie jej dłonią bez rękawicy. Nie jest dopuszczone używanie pasów, kurtek, spodni, rękawic strzeleckich oraz obuwia strzeleckiego,
- tracza NT 23P (popiersie żołnierza),
- 13 strzałów z 13 strzałów liczone 10 najlepszych,
- w zależności od konstrukcji danej broni, amunicję można ładować do magazynka lub bezpośrednio do komory nabojowej,
- dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa,
- korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione.
Historyczny pistolet maszynowy
- odległość 50m,
- postawa stojąca broń z rozłożoną kolbą. Nie jest dopuszczone używanie kurtek, spodni, rękawic strzeleckich oraz obuwia strzeleckiego,
- tarcza TS2,
- 13 strzałów z 13 strzałów liczone 10 najlepszych, przestrzelina,
- maksymalna ilość naboi w magazynku – 13 szt.,
- dopuszczalne jest samodzielne kontrolowanie przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety obserwacyjnej, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa.
- korygowanie strzałów przez dodatkowego obserwatora jest zabronione.

REGULAMIN STRZELAŃ
1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów, regulamin strzelnicy, oraz warunki bezpieczeństwa. Ich broń musi przejść pozytywną kontrolę u sędziego wyznaczonego do tego celu przez organizatora zawodów.
2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie trwania konkurencji.
3. Dozwolona jest kontrola przestrzelin przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba .
4. Komendy:
-początek konkurencji: „START”,
-przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie określająca przerwanie strzelania ,
-koniec konkurencji: „STOP” ,
5. Każdy strzelec ma jedną tarcze, do któryej oddaje 13 strzałów w ciągu 15 minut, z tego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest, jako rezultat.
6. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji
7. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z danej konkurencji.
8. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin.
9. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
10. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
11.Sankcje i kary: ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja.
11. Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów
- W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulamin Strzelnicy miejskiej wWarce.
- Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy miejskiej w Warce oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w regulacji powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem.
- Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
- Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
- Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
- Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.
- Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji.
- Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia. - Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą "START".
- Wystrzelenie po komendzie "STOP", "PRZERWIJ STRZELANIE" lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
- Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
- Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
- Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
- W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
- Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca — ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.
- Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
- Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie.
- Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną.
- Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa — zgodne przepisami ISSF.
Komendy: początek konkurencji — "START",
przerwanie ognia — "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE" (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania),
koniec konkurencji — „STOP”.
- Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka).

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa dot. broni czarnoprochowej
- Repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 g prochu.
- Zabrania się do używania do nabijania broni prochownic.
- Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
- Kapiszony należy trzymać w pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
- Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
- Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
- Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
- Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie "START".
- Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE": zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji "zabezpieczone", w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
- "Biały strzał" lub strzał poza tarcze (foulingshot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
- Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.
12. Zmiana Regulaminu Zawodów
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość — w uzasadnionych przypadkach — zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów. Zmiana musi być umotywowana.
jamor
Administrator
 
Posty: 24
Dołączył(a): 30 mar 2009, 07:16
Lokalizacja: warka

Powrót do Członkostwo w SWKS - Kursy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron