regulaminy zawodów 2018

Moderator: Szef strzelnicy

regulaminy zawodów 2018

Postprzez jamor » 28 paź 2017, 11:56

Regulamin Ligi strzeleckiej swks 2018
1. Organizator swks
2. Wiek od 15 lat
3. Miejsce – strzelnica miejska ul. Nowy Zjazd 8 w Warce
4. Terminy – według kalendarza swks godz.10.00 Zapisy od 9.50 , lista zamknięta 10,45
5. Członkowie swks- do okazania legitymacja swks, osoby niezrzeszone dowód osobisty, osoby z własną bronią do ewentualnego wglądu ksiażeczka broni, młodzież niezrzeszona legitymacja szkolna
6. Konkurencje – KCZ, PCZ, S ( strzelba bez klasyfikacji do pkt)
7. Czas na konkurencje: 15 min w KCZ i 15 min w PCZ
8. Wpisowe (KCZ + PCZ)
A)członkowie swks z ulgą (Ci co opłacają 20 zł roczną) – 10zł
B)członkowie swks bron i amunicja klubowa - 40 zł( 20 zł jeśli tylko kcz lub tylko pcz)
C)niezrzeszeni bron i amunicja klubowa– 60 zł
D) Członkowie swks bron i amunicja własna* – 10 zł
E) zawodnicy z innych klubów bron i amunicja własna* – 40 zł

9. Bron, amunicja, lunety organizatora- karabiny CZ527 varmint 223 przyrządy diopteryczne, pistolety Cz75B omega,
10. Bron i amunicja własna –KCZw kal od 5,45 do 7,62mm, Przyrzady diopteryczne, otwarte lub kolimator bez powiększenia, PCZ w kal. od 6mm do 11,43mm. Przyrządy otwarte. Dopuszcza się tez bron przystosowaną do strzelania dynamicznego wyposażoną w kolimator bez powiększenia.
11. KCZ- , postawa leżąc z podpórka lub bez podpórki, 13 strzałów, liczonych 10 najlepszych. Z uwagi na rózne kalibry pkt liczona jako roz. 5,45mm. Za strzelanie bez podpórki bonus 5 pkt, tarcza TS 2
12. PCZ– 13 szt. amunicji, odległość 25 m, Postawa stojąc , chwyt broni dowolny, tarcza TS2, z 13 strzałów liczone 10 najlepszych. Z uwagi na rózne kalibry przestrzeliny liczone jako 9 mm. Za strzelanie z jednej ręki bonus 5 pkt
13. Strzelba gładkolufowa –tylko dla członków swks i osób z poza klubu z bronią własną, wpisowe 10 zł członkowie SWKS, z poza klubu z bronią własną 20 zł ,amunicja klubowa , odległość 12 m, popery- krazki biatlonowe. 5 strzałów, Na komedę ładuj – zawodnik ładuje do magazynka strzelby 5 szt, przeładowanie. Na komedę start sygnał timera- zawodnik oddaje strzałów z 5 pól. Czas puls po 3 sek. za nietrafienie.
13. klasyfikacja
Łączna suma pkt KCZ i PCZ
- kobiety
-mężczyźni
14 Nagrody
Miejsca 1-3 dyplomy i nagrody rzeczowe za każdą rundę rozdawane na kolejnych zawodach w przerwie miedzy KCZ a PCZ
Podsumowanie ligi– 3 najlepsze wyniki z 3 rund zawodnika – za miejsce 1 –, dyplomy, nagrody rzeczowe,
15 . Bron na strzelnicę wnosimy i wynosimy w futerałach i wyciągamy tylko na komendę prowadzącego. Stanowiska sprzątamy i chowamy broń tylko po komendzie prowadzącego. Po zakończeniu strzelania do czasu schowania bron pozostaje na stanowisku ze wskaźnikiem pustej komory.Za naruszenie zasad bezpieczeństwa sędzia ma prawo upomnieć lub nadać czerwoną kartkę . Organizator wykona starania aby wszystkie stanowiska były wyposażone w lunety obserwacyjne jednak uprasza się , aby osoby w bronia własną miały tez własne lunety do obserwacji przestrzelin.

Bron własna* - wpisana w książeczkę zawodnika lub osobę najblizszą z rodziny.( szwagry też)

Zawody „Wielobój Strzelecki”
1. Termin – zgodnie z kalendarzem
2. Miejsce strzelnica miejska ul. Nowy Zjazd 8 Warka
3. Udział – wyłącznie członkowie SWKS od lat 15
KCZ 1
1. 13 strzałów – liczone 10 najlepszych
2. Odległość 100 m z podpórką, postawa leżąc
3. Tarcza TS2
4. Przyrządy celownicze otwarte, przeziernikowe lub kolimator
5. Wpisowe – sprzet i amo własne – 20 zł
- sprzet i amo klubowe Cz 527– 40 zł ( z tego 20 zł wraca do kasy klubowej)
KCZ 2
1. 13 strzałów – liczone 10 najlepszych
2. Odległość 100 m , postawa leżąc bez podpórki
3. Tarcza TS2
4. Przyrządy celownicze otwarte, przeziernikowe lub kolimator
5. Wpisowe – sprzet i amo własne- 20 zł
- sprzet i amo klubowe– 40 zł ( z tego 20 zł wraca do kasy klubowej)

Karabin z lunetą
1. Karabin pneumatyczny,boczny lub centralny zapłon
2. 13 strzałów – liczone 10 najlepszych
3. Odległość 100 m , postawa leżac bez podpórki
4. Tarcza TS2
5. Przyrządy celownicze otwarte, przeziernikowe , kolimator lub luneta
6. Z uwagi na rozne kalibry przestrzeliny liczymy na 5,6mm
7. Wpisowe – sprzet i amo własne- 20 zł
Sprzet klubowy cz527 z dioptrem – 40 zł( z tego 20 wraca do kasy klubowej)

PCZ 1
1. 13 strzałów- liczone 10 najlepszych
2. . Odłeglośc 25m , postawa stojac, chwyt dowolny
3. Tarcza TS2
4. Wpisowe -sprzet i amo wlasne – 20 zł
-klubowe( CZ75 b omega)- 40 zł ( z tego 20 j/w)


PCZ 2
1. 13 strzałów- liczone 10 najlepszych
2. Odłeglośc 25m , postawa stojac, chwyt jedna ręka
3.Tarcza TS2
4.Wpisowe -sprzet i amo wlasne – 20 zł
-klubowe( CZ75 b omega)- 40 zł ( z tego 20 j/w)

KDW, KSP
1. 5 próbnych, 10 ocenianych , tarcza probna, tarcza oceniana
2. Odległość 50 m, postawa leżąc, bez podpórki ( według ISSF)
3. Tarcza TS1
4. Wpisowe –sprzet i amo własne – 20 zł
Klubowe (sm2,uwaga brak pasów i bączków na łożu, można mieć swóje) , 40 zł ( tego 20 wraca do kasy klubowej)

PDW, PSP
1. 13 strzałów- liczone 10 najlepszych
2. Odległość 25m, postawa stojac, chwyt jedna ręka( według ISSF )
3. Tarcza TS2
4. Wpisowe -sprzet i amo wlasne – 20 zł
-klubowe( margolin)- 40 zł ( z tego 20 j/w)
Strzelba 1
1. Strzelba gładkolufowa ,
2. Sprzet własny -wpisowe 20 zł,
3. Sprzet klubowy wpisowe 40 zł ( z tego 20 zostaje do kasy klubowej)
4. odległość 12 m, popery- krazki biatlonowe. 5 strzałów, Na komedę ładuj – zawodnik ładuje do magazynka strzelby 5 szt, przeładowanie. Na komedę start sygnał timera- zawodnik oddaje 5 strzałów po jednym z przechodząc na kolejne pole . Czas puls po 3 sek. za nietrafienie.
Strzelba 2
1. Strzelba gładkolufowa ,
2.Sprzet własny -wpisowe 20 zł,
3.Sprzet klubowy wpisowe 40 zł ( z tego 20 zostaje do kasy klubowej)
4. odległość 12 m, popery- krazki biatlonowe. 5 strzałów, Zawodnik staje w odlegolosci 25 m od poperów.Na komede gotów- start( syngał timera) przemieszcza się na stanowisko czyli 12 m. od poperów ładuje do magazynka strzelby 5 szt, przeładowanie strzela po jednym strzale przechodząc na kolejne pole . Czas puls po 3 sek. za nietrafienie.


Klasyfikacja – indywidualna , pkt i liczone 10 centralne
1 miejsce 50 % z wpisowego z danej konkurencji
2 miejsce 30 % wpisowego z danej konkurencji
3 miejsce 20 % wpisowego z danej konkurencji

Regulamin zawodów dwubój strzelecki Warka 2018

1,. Termin 16.09.2018 godz. 10.00, zapisy do 15.09.2018 godz. 12.00
2. Miejsce – Strzelnica miejska w Warce ul. Nowy Zjazd 8 ( 51°46'44.62"N 21°11'26.60"E)
3. Organizator – SWKS, zapisy do na meila jamorwarka@gmal.com, w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, klub, telefon i czy bron własna lub bron swks
4. Udział
a)posiadacze broni ( bron własna nie istotne do jakich celów, nie wymagany patent ani licencja)
b) nie posiadający własnej broni – wymagany co najmniej patent strzelecki lub legitymacja SWKS ( do wglądu podczas opłaty startowego w dniu zawodów) wiek od 15 lat
5. Konkurencja
KCZ +PCZ
KCZ – Karabin centralnego zapłonu , przyrządy celownicze mechaniczne otwarte lub zamknięte, postawa leżąc bez podpórki, odległośc do celu 100m, tarcza Psp szt 2 ustawione obok siebie, do lewej 13 strzałów liczone 10/13 najlepszych do prawej 10 strzałów liczone 10/10, z uwagi na używanie róznych kalibrów przy ocenie przestrzeliny ustala się kalibromierzem jej roz. jako 7,62mm, stanowiska zadaszone o nr 1 - 8, materac wojskowy
Posiadacze broni – sprzet , amo , lunety obserwacyjne- własne
Nie posiadający własnej broni – otrzymują CZ 527, 23 szt amunicji, luneta obserwacyjna
Czas 25 minut

PCZ – Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu , przyrządy celownicze mechaniczne otwarte , postawa stojąc ,chwyt broni jedna reka lub dwie, odległośc do celu 25m, tarcza Psp szt 2 ustawione obok siebie, do lewej 13 strzałów liczone 10/13 najlepszych do prawej 10 strzałów liczone 10/10, z uwagi na używanie róznych kalibrów przy ocenie przestrzeliny ustala się kalibromierzem jej roz. jako 9mm, stanowiska zadaszone
Posiadacze broni – sprzet , amo , lunety obserwacyjne- własne
Nie posiadający własnej broni – otrzymują CZ75 omega, 23 szt amunicji,2 magazynki, luneta obserwacyjna
Czas 20 minut
6. Przebieg konkurencji
KCZ – 8 stanowisk, ilość zmian z zależności od ilości zawodników, po zakończeniu KCZ rozpoczęcie konkurencji PCZ. Podczas pobytu na osi strzelnicy bron może być wyciagnię z futerału tylko i wyłącznie na stanowisku strzeleckim na komendę sędziego .
Podczas pobytu na osi obsługi tarcz dozwolone jest przygotowanie przez zawodnika stanowiska ( luneta itd.) ale bron w tym czasie nie może być wyjęta z futerału. Rozpoczęcie czasu od komendy START. Zawodnik wyciąga bron ,ładuje i rozpoczyna konkurencje.na 3 minuty przed zakończeniem czasu sędzia ogłasza czas. Po zakończeniu strzelania zawodnik zgłasza sędziemu zakończenie konkurencji. Sedzia sprawdza bron i zawodnik wkłada do komory wskaźnik bezpieczeństwa , odkłada ją na stanowisko po czym może zejść ze stanowiska w oczekiwaniu na oficjalne zakończenie zmiany . Po ogłoszeniu przez sędziego zakończenie zmiany zawodnicy chowają bron do futerałów ze stanowiska i sprzątają swoje stanowisko,
7. Wpisowe
- bron KCZ i PCZ sprzet własny – 100 zł
- bron KCZ lub PCZ klubowa ( z amo 23 szt) – 130 zł
- bron klubowa , amo 46 szt, luneta – 150 zł
8. Klasyfikacja
Suma pkt KCZ i PCZ. Przy takiej samej ilości pkt przez innych zawodników liczona ilość 10 centralnych i kolejno 10,9….

9. Nagrody
I miejsce – 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 450 zł
- wypłacone po 20 minutach po ogłoszeniu wyników koncowych.

10. Warunki odbycia zawodów
- zapisanych mnie mniej niż 20 zawodników
- maksymalna ilość zawodników 72
11. Za naruszenie : zasad bezpieczeństwa, zasad regulaminu strzelnicy , przenoszenie broni na osi strzelnicy bez futerału, strzelanie do nie swojej tarczy lub innym nie sportowym zachowaniem – zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
12. Opłata za złożenie protestu – 50 zł, 20 minut po publikacji protesty nie będą przyjmowane.Zawody Niepodległościowe
1. Termin i miejsce zawodów –zgodnie z kalendarzem, strzelnica miejska w Warce ul. Nowy Zjazd 8
2. Cel zawodów – uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
3. Uczestnictwo – zawody tylko dla członków SWKS, udział bezpłatny
4. Organizator – Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki
5. Konkurencja
- KCZ karabinek AKMS i pochodne
- odległośc 25m
- postawa stając
- ilość strzałów 13, jeden magazynek
- czas 25 sekund
- tarcza ts2
Przebieg konkurencji
- Zawodnicy otrzymują magazynek z 13 szt. amunicji. Na komendę prowadzącego podpinają magazynek, odbezpieczają i przeładowują bron. Bron skierowana na tarczownice. Na sygnał startu /gwizdka/ rozpoczynają strzelanie. Po 25 sekundach prowadzący ponownie daje sygnał gwizdkiem jako stop. Po sygnale stop nie wolno strzelać. Zawodnik pozostaje na stanowisku i oczekuje na sprawdzenie broni przez prowadzącego. W obecności prowadzącego odpina magazynek, odciąga zamek celem wyrzucenia ewentualnego pozostałego pocisku, oddaje strzał kontrolny w kierunku kulochwytu zabezpiecza bron przełącznikiem i odkłada na stolik. Na komendę /do tarcz marsz/ zawodnicy mogą zbliżyć się do tarcz bez ich dotykania.
- Punktacja – suma wyniku przestrzelin z tarczy minus 5 pkt za pozostawiony pocisk w magazynku lub komorze nabojowej, minus 10 za oddanie strzału po sygnale stop. Z tarczy liczone 10 najlepszych przestrzelin.
6. Sprzet
– bron i amunicję zapewnia organizator. Dopuszcza się do udziału w zawodach strzelanie z własnej broni w kal. 7,62 w typie AK47 i pochodne z ogniem pojedynczym. Deklarujący w takim przypadku udostępnia broń dla innych uczestników tworząc dodatkowe stanowisko.
7. Klasyfikacja
- kobiety
- Mężczyźni
8. Nagrody
Nagradzane miejsca 1 – 3
Dyplom, nagrody rzeczowe
- dodatkowo nagroda rzeczowa do losowania wśród uczestników


Zawody - Piknik Strzelecki SWKS

1. Termin –28.07.2018, zgłoszenia – zgłoszenia z wpłatą do skarbnika do 23.07,2018
2. Miejsce – strzelnica miejska w Warce ul Nowy Zjazd 8
3. Udział – członkowie SWKS, wiek minimalny 15 lat
4. Konkurencja
- KSP karabin SM2 , Ural , dobieg 40 m do stanowiska, podstawa leżąc bez podpórki ( wiek 15-18 z podpórka), 20 strzałów , tarcza TS 23/2 ( małe popiersie), odległość strzelania 50 m, Czas na całą konkurencję 3,30 min.( 4,30 dla niepełnosprawnych ) Dostępność stanowisk 9. Komendy : uwaga, start. Po upływie czasu komenda stop. Po oddaniu strzału po komendzie stop – minus 20 pkt. Bron ustawiona centralnie do celu. Bron i amunicja organizatora.
4 a ) konkurencja dodatkowa dla zespołów 3 osobowych, forma pojedynku strzeleckiego, strzelanie do krazków biathlonowych- szczegóły omówione podczas zawodów
5. Wpisowe – indywidualnie 1 osoba 25 zł, z osobą towarzyszącą na impreze po zawodach 50 zł.
6. Klasyfikacja
Indywidualna
- kobiety
- mężczyźni
7. Nagrody
- dyplomy 1-3
- nagrody rzeczowe 1-3

Po zawodach – grill ,piwko i tańce do rana. Z uwagi na powyższe niezbędne jest zabranie ze sobą na zawody osoby towarzyszącej . Dla tych co zasłabną podczas tańca przygotowane będą prycze w domkach. Podczas zgłoszenia na meila podać czy plus jeden czy zawodnik będzie sam ( do planowania cateringu). Po zawodach zostajemy na imprezie a dzieci pilnują domu.

Regulamin
Zawodów Mikołajkowych w strzelectwie pneumatycznym


1. Termin zawodów – według kalendarza
2. Miejsce – strzelnica pneumatyczna Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
3. Organizatorzy – Cesir, Swks,
4. Udział – członkowie klubu SWKS
5. Klasyfikacja indywidualna – mężczyźni i kobiety
6. Start według kolejności zapisów
7. Wpisowe – mężczyźni – 10 zł,
- kobiety – 0 zł
- niepełnosprawni – 0
7. konkurencja – Kpn 5 +20, 1 tarcza próbna 5 strzałów, 2 tarcze oceniane po 10 strzałów, czas 15 minut
8. Postawa stojąc bez podpórki, niepełnosprawni – siedząc z podpórką bez pasa,
9. Karabiny pneumatyczne – organizatora – FWB 600,603,C60, 700, Tau200, CZ200.
10. 1- 3 miejsca Dyplomy, medale

Zawody otwarte SWKS

1. Termin- zgodnie z kalendarzem SWKS
2. Miejsce - strzelnica miejska w Warce ul. Nowy Zjazd 8
3. Udział - osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą PZSS
4. Broń, amunicja , lunety obserwacyjne - własne zawodników
4. Konkurencje KCZ, PCZ i SG
KCZ- Karabin centralnego zapłonu , przyrzady mechaniczne ewentualnie kolimator bez powiekszenia, odległość 100m , postawa leżąc, dozwolona podpórka, tarcza TS2, 13 strzałów z czego liczone 10 najlepszych. Czas 15 minut
PCZ -pistolet centralnego zapłonu , przyrzady mechaniczne ewentualnie kolimator bez powiekszenia, odległość 25m ,postawa stojąc chwyt z jednej lub dwóch rąk, tarcza TS2, 13 strzałów z czego liczone 10 najlepszych. Czas 15 minut
SG - strzelba gładkolufowa, amunicja srutowa, odległość 12 m, popery- krazki biatlonowe. 5 strzałów, Na komedę ładuj – zawodnik ładuje do magazynka strzelby 5 szt, przeładowanie. Na komedę start sygnał timera- zawodnik oddaje strzałów z 5 pól. Czas puls po 3 sek. za nietrafienie.
5. Wpisowe - 20 zł od każdej konkurencji
5. Klasyfikacja - Open 1-3 miejsca dyplomy i medale
jamor
Administrator
 
Posty: 21
Dołączył(a): 30 mar 2009, 07:16
Lokalizacja: warka

Powrót do Członkostwo w SWKS - Kursy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron