VI Wareckie Spotkania Czarnoprochowe

Bractwo Kurkowe Strzelców Czarnoprochowych Straży Zamkowej w Czersku oraz Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki zapraszają na VI Wareckie Spotkania Czarnoprochowe.

Termin i miejsce zawodów: 4 czerwca 2011, Strzelnica w Warce, ul Nowy Zjazd 8
Rozpoczęcie zapisów godz. 8:30 ,
Oficjalne otwarcie 9:50
Rozpoczęcie strzelań godz. 10:00

Zakończenie strzelań, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród po godz. 17:00

Uczestnictwo:
Członkowie Bractw Kurkowych, Klubów Strzeleckich, osoby niezrzeszone posiadające broń
czarnoprochową, mające ukończone 18 lat.

Odpłatność:
Startowe 25 zł za konkurencję .
Każdy uczestnik otrzymuje w ramach startowego poczęstunek..

Konkurencje strzeleckie

1. Karabin (Vetterli)
a) broń – jakikolwiek karabin o zamku skałkowym lub kapiszonowym
b) przyrządy celownicze – zgodne z oryginałem i epoką
c) cel – tarcza pistoletowa 50/20
d) pozycja – stojąc
e) odległość – 50 metrów
f) W konkurencji dopuszcza się karabin Sharps, odtylcowy, ładowany nabojem papierowym.

13 strzałów w 30 minut, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin.

2. Pistolet (Kuchenreuter) broń –dowolny pistolet kapiszonowy, skałkowy, bądź rewolwer, Kaliber dowolny, przyrządy zgodne z epoką
a) cel – tarcza pistoletowa 50/20
b) pozycja – stojąc, z jednej ręki
c) odległość – 25 metrów

13 strzałów w 30 minut , ocenianych 10 najlepszych przestrzelin.

3. Rewolwer (Mariette)
a) broń – rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika
b) przyrządy celownicze – zgodne z oryginałem i epoką,
c) cel – tarcza pistoletowa 50/20
d)pozycja – stojąc, z jednej ręki
e) odległość – 25 metrów.

13 strzałów w 30 minut , ocenianych 10 najlepszych przestrzelin.

4. Karabin skałkowy (Pensylvania)
a) broń dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana
b) przyrządy celownicze – zgodne z oryginałem i epoką ,
c) cel – tarcza pistoletowa 50/20
d) pozycja – stojąc
e) odległość – 50 metrów

13 strzałów w 30 minut , ocenianych 10 najlepszych przestrzelin.
W konkurencji Pensylvania podsypanie prochu na panewkę tylko wtedy gdy broń skierowana jest w stronę kulochwytu. Zakaz historycznego sposobu ładowania: podsypanie panewki, potem sypanie prochu do lufy.

5. Karabin wojskowy (Lamarmora)
g) broń –karabin wojskowy kalibru nie mniejszego niż 0.535 spełniający wymogi MLAIC dla tej konkurencji.
h) przyrządy celownicze – otwarte , zgodne z oryginałem i epoką
i) cel – tarcza pistoletowa 50/20
j) pozycja – stojąc
k) odległość – 50 metrów

13 strzałów w 30 minut, ocenianych 10 najlepszych przestrzelin.

Ustalenia dodatkowe.

1.Kolejność startowa

a. Zawodnicy startują według kolejności ustalonej na liście startowej.

b. Kolejność na liście startowej jest ustalona na podstawie zgłoszeń kierowanych na e-mail: telesf@o2.pl w miarę wolnych miejsc w poszczególnych kolejkach strzelań.
Kolejki startowe od 10 00 do 16 00 rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie.
W zgłoszeniu proszę podać : Konkurencja-godz.startu.O ile będą wolne miejsca w wybranej przez strzelca kolejce – zostanie on wpisany na oczekiwaną kolejkę. Jeśli nie bedzie juz miejsc – otrzyma e-mail z alternatywną propozycją.
Kazde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym. O ile w ciagu 3 dni mail zwrotny nie nadejdzie – oznacza to ,że zgloszenie nie dotarło – wtedy proszę o mail monitujący.

c. Osoby , które nie dokonały zgłoszenia będą mogły zająć wolne miejsca w kolejkach startowych – o ile takie będą. Jeżeli w danej kolejce sędzia stanowiskowy stwierdzi wolne miejsca, to będzie je mógł przydzielić zawodnikom niezarejestrowanym na listach startowych.

2.Ocenianie i nagrody

a. Nagrody indywidualne: miejsca 1do 3 medale , miejsca 1-6 dyplomy.

b. Ocena tarcz będzie przeprowadzona wg zasad MLAIC

-W sprawach interpretacji regulaminu i sprawach spornych obowiązuje decyzja Strzelmistrza BKSCSZ w Czersku.

-Termin zgłaszania protestów lub reklamacji – nie później niż 1 godz. po zakończeniu swojej serii strzelania w danej konkurencji, do kierownika biura obliczeń.

3.Przepisy bezpieczeństwa

a) Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie całej strzelnicy i klubu, jak również przebywania tam osób będących po jego spożyciu .Zakaz obowiązuje do zakończenia strzelań wszystkich kolejek startowych .
Po tym terminie zakaz dotyczy wszystkich osób dysponujących bronią.
Osobą , która dysponuje bronią jest każdy posiadacz broni , mający do niej swobodny dostęp . Za brak dostępu do broni uznaje się zdeponowanie broni w magazynie strzelnicy.

Magazyn broni będzie przyjmował broń do depozytu od wszystkich chetnych nieodpłatnie.

b) Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
c) Na zawodach obowiązywać będzie regulamin strzelnicy.
d) Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastowa dyskwalifikacją.
e) Pomoc osób drugich na stanowisku strzeleckim jest niedopuszczona.
g) Zamiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
h) Ładunki muszą być umieszczone w pojemnikach jednodawkowych .
i) Kapiszony moga byc przechowywane w kapiszonownikach lub pudełkach na stanowiskach strzeleckich , jednakże w trakcie strzelania niedopuszczalne jest aby pudełko takie było otwarte.
j) W rewolwerach czarnoprochowych obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna ponad pociskami.
k) Broń musi byc przechowywana i przenoszona w kaburach , futerałach lub zamkniętych pudełkach, musi być rozładowana .Wyjmowanie broni dozwolone jest wyłącznie na stanowiskach strzeleckich lub w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
l) Ładowanie broni może się odbywać tylko na stanowisku strzeleckim.
m) Strzały z kapiszonów lub „bialy strzał” moga zostać oddane tylko po komendzie START. Biały strzał musi zostac zgłoszony sedziemu.
n) W przypadku awarii broni w trakcie strzelania , strzelec zgłasza awarie sędziemu – pozostając na stanowisku strzeleckim z bronia skierowaną w kierunku kulochwytu.
o) Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i grozi natychmiastową dyskwalifikacją.
p) Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
r) Przed opuszczeniem linii ognia zawodnik zgłasza sędziemu stanowiskowemu broń do kontroli rozładowania.
s) Komendy i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identynczne jak w regulaminach strzelań PZSS i ISSF.

4.Broń i amunicja
W sprawie wymogów dotyczących broni i amunicji w powyższych konkurencjach, o ile nie zostało to ujęte w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy MLAIC.

Sędziowie przed rozpoczęciem kolejki strzelań będą przeprowadzali kontrole i dopuszczenie broni na stanowiskach strzeleckich. W przypadku stwierdzenia niezgodności z regulaminem, o ile nastąpi ono przed rozpoczęciem kolejki startowej , zawodnik bedzie miał możliwość usuniecia niezgodności w miarę możliwości technicznych i startu w późniejszej kolejce – o ile znajdzie się miejsce.
Wszelkie operacje techniczne , naprawy broni dopuszczone są tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
O ile stwierdzenie przez sędziego niezgodności broni lub amunicji nastąpi po rozpoczęciu kolejki startowej – zawodnik podlega dyskwalifikacji w danej konkurencji.

Nie dopuszcza się stosowania elementów optyki zawierającej soczewki i lustra. Dopuszczone są szkła korekcyjne, przesłony na oko, diafragmy .

Obowiązkowe są środki ochrony wzroku i słuchu: okulary strzeleckie ( dopuszcza się okulary korekcyjne) , zatyczki do uszu , ochronniki typu „słuchawki”.

Stroje historyczne mile widziane .Jeżeli będą dwa identyczne wyniki – lepsze miejsce zajmuje zawodnik ubrany podczas strzelania w strój z epoki.

5.Strzelanie na wiwat i strzelanie z armat.

Strzelanie na wiwat z broni strzeleckiej i artyleryjskiej będzie się odbywało w wyznaczonym czasie i miejscu. Organizator przy rozpoczęciu zawodów dokładnie określi miejsce i czas, np. 30 minut po ceremonii otwarcia zawodów lub 30 minut po zakończeniu kolejek startowych.
Organizator wyznaczy ze swego grona osobę nadzorującą strzelania wiwatowe.
Strzelający są bezwzględnie zobowiązani podporządkować się komendom wydawanym przez te osobę , rozpocząć i zakończyć strzelanie , ładowanie i inne czynności przy armatach i broni na komendę .
Niedopuszczalne jest strzelanie na wiwat poza czasem i miejscem wyznaczonym oraz bez osoby nadzorującej. Samowolne oddanie strzału wiwatowego będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem ze strzelnicy a o ile strzelający jest zawodnikiem – całkowitą dyskwalifikacją z zawodów.
Strzelanie hukowe i na wiwat jest absolutnie zabronione w trakcie trwania kolejek startowych oraz po rozpoczęciu bankietu.
Do strzelających z armat i innej broni w celach wiwatowych stosują się przepisy bezpieczeństwa , w szczególności pkt. 3.a) 3b) . Dodatkowo, strzelający z armat zobowiązani są do ostrzegania o gotowości oddania strzału oraz upewnienie się, że strzał oddany będzie w kierunku, w którym nie znajdują się inne osoby.