Wybory Burmistrza Warki

Coraz bliżej do wyborów samorządowych. Jedynym kandydatem na stanowisko Burmistrza w Warce jest Dariusz Gizka.  Jako Prezes Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki w skrócie zaopiniuje naszą współpracę z Burmistrzem i Samorządem Miejskim w Warce.

SWKS został zarejestrowany w KRS 13.03.2010r. Kolejny czas to borykanie się z uzyskaniem od Polskiego Związku strzeleckiego licencji dla naszego klubu. Bez licencji ani członkowie klubu ani sam klub nie miałby żadnych praw do uzyskania pozwolenia na broń.  Zarząd Wojewódzki Lok próbował uzurpować sobie prawa do wareckiej strzelnicy choć okazało się , że KZR Lok w Warce nie miał żadnej osobowości prawnej gdyż po prostu nigdzie nie figurował w rejestrach. Strzelnice w Warce budowali mieszkańcy Warki a nie Lok. Złożyłem wniosek o wyprostowanie spraw prawnych strzelnicy . Gmina podjęła czynności  geodezyjno-prawne i po inwentaryzacji terenowej oficjalnie weszła w majątek gminy. Nadano jej status „Strzelnica Miejska” i jest tak do dziś. Do Rady Miasta wystąpiliśmy o przekazanie nam w użytkowanie domków drewnianych oraz o możliwość korzystania z osi strzelnicy. 30.11.2012 na Sesji Rady Burmistrz Dariusz Gizka pomimo stronniczego zachowania Przewodniczącego Rady ( członek Lok) i jednego z Radnych wygłosił bardzo mądre  rozwiązania  które raz że przekonały radnych do poparcia naszego wniosku – dwa – doprowadziły do zakończenia sporów między SWKS a Lok.

Kolejne lata , czyli dwie kadencje Burmistrza Gizki przyniosły dla strzelnicy same plusy. Składaliśmy wnioski o poprawę zabezpieczeń strzelnicy jak też o inwestycje które miały usprawnić funkcjonowanie strzelnicy. Każdy złożony przez nas wniosek został rozpatrzony pozytywnie.  Nowe ogrodzenie od strony zachodnio-północnej strzelnicy. Potem całkowity remont dachu na osi strzelnicy na odcinku 50m. Następnie budowa ogrodzenia betonowego od strony południowej strzelnicy. No i wreszcie wymarzony dach na odcinku 100m osi,  gdzie teraz można prowadzić już treningi i zawody nie zależnie od warunków pogodowych. W tym roku wykonano utwardzenie podłoża kostką pod tym zadaszeniem.  Warka ma teraz strzelnice która kwitnie życiem i nie ma się czego powstydzić.

Jak wygląda załatwianie spraw w gminie ? Ja tam wchodzę zawsze z uśmiechem bo tak samo jestem tam witany. Od biura podawczego po samą górę. W środowisku strzeleckim nikt nie chce mi uwierzyć , że wydanie nowego regulaminu strzelnicy zajęło urzędowi tylko jeden dzień – gdzie wniosek przyjęto na biuro podawcze, wszczęto postępowanie administracyjnie, ktoś musiał mądrze napisać regulamin adoptując go do wymogów wzorcowych i do warunków wareckiej strzelnicy. Postępowanie musiał zaopiniować radca prawny a potem do zatwierdzenia do Burmistrza.  Można ?

Jako Stowarzyszenie na tych wyborach mamy jedyna szansę aby w jakiś sposób podziękować Burmistrzowi i jego załodze – idąc na wybory i oddając na niego głos. To nasz moralny obowiązek.

Prezes SWKS – Artur Wojciechowski