Ograniczenia w korzystaniu ze strzelnicy !!!

Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce do odwołania wstrzymane zostają strzelania grupowe.

Ze strzelnicy mogą korzystać jedynie członkowie klubu bez osób towarzyszących.