Dzień Dziecka

Program na Dzień Dziecka przygotowany przez Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki

Miejsce – strzelnica kulowa przy ul. Nowy Zjazd 8 w Warce (przy stadionie)
Termin – 29.05.2011 w godz. 11,00 – 18,00

– strzelanie z broni ASG
– strzelanie z broni pneumatycznej
– strzelanie z broni palnej (kbks) – dla dzieci od 12 -15 lat w obecności rodzica lub dorosłego opiekuna

Zapraszamy także do udziału w pozostałych atrakcjach przewidzianych na ten dzień na wareckim stadionie już od godziny 11:00