I Runda Wareckiej Ligi Wyczynowej

Zapraszamy na I rundę Wareckiej Ligi Wyczynowej, która odbędzie się zgodnie z regulaminem w dniu 9 Maja 2021 r.

Link do regulaminu.

Zgłoszenia imienne na zawody, wyłącznie na drukach umieszczonych pod niżej podanym linkiem, prosimy przesłać na adres e-mail guten1@gmail.com, do dnia 04.05.2021 r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie zostaną odrzucone.

Druk zgłoszenia

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, iż zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami ISSF.

Link do przepisów ISSF :

Techniczne

Karabin

Pistolet

Lista Startowa z rozkładem godzinowym

Wyniki