II Runda Ligi Strzeleckiej SWKS

Zapraszamy 29 kwietnia ogodzinie 15:00 na Strzelnicę Miejską przy ul. Nowy Zjazd 8 w Warce na II rundę Ligi Strzeleckiej SWKS.

Celem Zawodów w ramach Ligi Strzeleckiej SWKS jest propagowanie strzelectwa wśród lokalnej społeczności, doskonalenie umiejętności strzeleckich członków klubu SWKS oraz wyłonienie najlepszego wareckiego strzelca.

Organizator:
Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki

Termin i miejsce zawodów:
niedziela 29 kwietnia 2012
godz. 15.00
Strzelnica Miejska w Warce, ul. Nowy Zjazd 8

Konkurencje:
– Karabin kal. 7,62×39 (kbkak) – 13 strzałów, ocenianych 10 najlepszych, odległość 100 m postawa leżąc z wykorzystaniem podpórki.
– Pistolet sportowy 22LR Margolin – 13 strzałów, ocenianych 10 najlepszych, odległość 25m, postawa stojąc chwyt broni dowolny, tarcza TS2

Uczestnictwo:
wszystcy zainteresowani, którzy ukończyli 15 lat

Klasyfikacja:
– kobiety
– mężczyźni

Wynikiem w zawodach jest suma puntów z konkurencji karabin i pistolet.
Wynik z zawodów wliczany jest do kalsyfikacji Ligi Strzeleckiej SWKS, do której zaliczane są trzy najlepsze z czterech startów w lidze.

Nagrody:
– miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn –  medale i dyplomy

Zgłoszenia:
– bezpośrednio przed zawodami

Koszty uczestnictwa:
– wpisowe 20 zł pokrywa koszty amunicji
– broń bezpłatnie udostępnia organizator