Informacja organizacyjna

Zarząd Stowarzyszenia SWKS Warka pragnie poinformować, iż od dnia 1 lipca 2014 roku ulega zmianie wysokość opłaty wpisowego. Stawka wpisowego począwszy z dniem 1 lipca 2014 roku będzie wynosić 400 zł. Pozostałe opłaty pozostają bez zmian.