Podsumowanie Strzeleckiego Roku 2020

Kończy się rok 2020, bardzo trudny i stawiający wiele wyzwań, tak więc czas na kilka słów podsumowania z działalności naszego klubu strzeleckiego.

Jak dla większości z nas indywidualnie, tak i  dla Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki rok 2020 był rokiem niełatwym i bardzo pracowitym ze względu na wszechobecną na naszym globie pandemię korono wirusa. Pomimo przeciwności losu, udało się wykonać w stu procentach zaplanowane na ten rok przedsięwzięcia (choć nieco przesunięte w czasie – ze względu na obowiązujące obostrzenia i przepisy)  takie jak rozegranie zawodów na arenie lokalnej oraz działania szkoleniowe dotyczące strzelectwa sportowego doskonalące dotychczas zdobyte umiejętności i godne reprezentowanie Miasta i Gminy Warka na zawodach ogólnoposlkich.

W bieżącym roku kalendarzowym, przeprowadzono kilkanaście treningów które umożliwiły zawodnikom należącym do kadry SWKS, rozwijać poziom wyszkolenia strzeleckiego i godnie reprezentować nasz klub oraz gminę Warka w zawodach strzelectwa sportowego na arenie ogólnopolskiej. Członkowie naszej kadry startowali w zawodach rangi Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski, organizowanych i rozgrywanych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Zawody organizowane przez nasz klub na arenie lokalnej czyli strzelnicy miejskiej w Warce, były ujęte w kalendarzu Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego. Start w organizowanych przez nas zawodach pozwalał uczestnikom uzyskać niezbędne minimum w celu prolongaty licencji zawodniczej na rok 2021. W organizowanych przez nas zawodach przy wsparciu Miasta i Gminy Warka odnotowaliśmy około 800 osobostartów, co na tak trudny okres na organizację imprez sportowych jest bardzo dobrym wynikiem, pozytywnie rokującym na przyszłość.    

 

 Część realizowanych zadań Stowarzyszenie podejmowało samodzielnie, inne z udziałem takich instytucji jak Miasto i Gmina Warka. Dzięki zawartej umowie z Miastem i Gminą Warka na realizację zadania pt:

„sport strzelecki na terenie miasta i gminy Warka:

– organizacja treningów rozwijających umiejętności strzeleckie,

– przygotowanie zawodników oraz udział w zawodach strzeleckich,

– reprezentowanie gminy na zawodach strzeleckich.  „, oraz udzielonej na ten cel dotacji udało się bez zakłóceń wykonać zaplanowane przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyżej przedstawione informacje, pragniemy bardzo podziękować wszystkim przedstawicielom Miasta i Gminy Warka a w szczególności pracownikom Wareckiego magistratu za owocną współpracę.

W nadchodzącym 2021 roku życzymy wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia SWKS oraz Mieszkańcom Miasta i Gminy Warka Wszystkiego Najlepszego oraz szczęśliwego, spokojnego Nowego Roku.