Przedłużanie Licencji zawodniczych na 2012

UWAGA – OBOWIĄZUJE

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz § 27 pkt. 18 statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadzony został:

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

Dotychczas wydane przez PZSS licencje zawodnicze tracą ważność z dniem 31 grudnia 2011 r.
Licencja wydawana będzie corocznie po wypełnieniu wniosku o jej przedłużenie przez zainteresowanego członka klubu do 15 listopada każdego roku. Wnioski o licencje na 2012 rok wraz z potwierdzeniem opłaty za jej wydanie w kwocie 50 zł na konto PZSS:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
00-791 Warszawa
ul. Chocimska 14
z dopiskiem w tytule przelewu/wpłaty: za licencję zawodniczą 2012
można składać do kierownika sekcji strzelectwa sportowego SWKS Warka już od17 Października 2011 r.

Warunkiem wydania- przedłużenia licencji jest zaliczenie 4 startów w zawodach strzeleckich gdzie obecny był delegat techniczny lub obserwator PZSS lub WZSS oraz ujętych w kalendarzu imprez sportowych PZSS lub kalendarzu Związku Wojewódzkiego w konkurencjach dla każdego posiadanego rodzaju broni (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa) oraz dostarczenie kopii komunikatów z tych zawodów.

PONADTO:
Od 2012 roku członkowie klubów nie opłacają składki indywidualnej na rzecz PZSS, która dotychczas wynosiła 60 zł.
Od 1 listopada 2011 roku PZSS nie wydaje legitymacji członkowskich indywidualnych, za które opłata wynosiła 30 zł.