Przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2016.

Osoby zainteresowane przedłużeniem licencji zawodniczej na rok kalendarzowy 2016 proszone są o złożenie wniosków do dnia 20 stycznia do kol. Marka Cyngota tel.796531455.

lic

Przypominamy, że warunkiem koniecznym do przedłużenia ważności licencji wymagane są 4 starty w zawodach z jednego rodzaju broni (np. karabin) oraz po 2 z kolejnych (np. pistolet i strzelba). Zawody powyższe muszą być ujęte w kalendarzu wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego lub PZSS.
Do wniosków należny załączyć :

1. Potwierdzenie wpłaty 50 zł na konto Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w tytule
–przedłużenie licencji imię i nazwisko , konto 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459

2. Potwierdzenie wpłaty 10 zł na konto Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego, w tytule przedłużenie licencji, imię i nazwisko, konto 93 1020 1013 0000 0102 0154 7751