Uchwała Nr XXXI/204/12

Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przekazania do użytkowania na okres 10 lat terenu strzelnicy miejskiej w Warce na rzecz SWKS.

https://www.youtube.com/watch?v=2_K2AVOK2v0