VII Wareckie Spotkania Czarnoprochowe

Serdecznie zapraszamy miłośników czarnego prochu na VII Wareckie Spotkania Czarnoprochowe, które odbędą się 2 czerwca 2012 roku na wareckiej strzelnicy.

Coroczną imprezę organizuje: Bractwo Kurkowe Strzelców Czarnoprochowych Straży Zamkowej w Czersku, Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki oraz Klub Żołnierzy Rezerwy LOK Warka

Strzeleckie zmagania sportowe odbędą się w pięciu konkurencjach zgodnych z kanonem MLAIC.
Vetterli
Pennsylvania
Lamarmora
Kuchenreuter
Mariette

Rozpoczęcie zapisów godz. 8:30
Oficjalne otwarcie 9:50
Rozpoczęcie strzelań godz. 10:00

Pełen regulamin VII Spotkań Czarnoprochowych w Warce 2012