XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010

Zapraszamy w dniach 29-30 maja na strzelnicę SWKS Warka na zawody strzeleckie organizowane z okazji XVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010.  W programie między innym:

  • Pojedynek Strzelecki
  • Wielobój Strzelecki
  • Zawody w poszukiwaniu słodkiego snajpera

Pojedynek strzelecki o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Warce

Termin- 29.05.2009 godz. 9.00
Miejsce strzelnica ul. Nowy zjazd 8 Warka
Warunki uczestnictwa – drużyny 3 osobowe, wiek uczestników ukończone 15 lat, nazwa drużyny, imienny wykaz zawodników, wpis na listę od godz. 8.45 w dniu zawodów

Opis konkurencji :
– bron palna długa karabinki TOZ 8 kal 5,6mm, ustawiona centralnie do celu ,bron cały czas na stanowiskach , odległość od linii ognia do tarczownic 40m, strzelanie z pozycji leżąc wolnej ręki” , każdy zawodnik ma na stanowisku po 3 szt, amunicji, strzelanie do tarczownicy przeciwnika, do strącenia 3 szt krążków. Na starcie stają po 2 drużyny , odległości dobiegu 25 m,.
Komendy: gotów, start ( gwizdek) dwie drużyny biegną do stanowisk, ładują i strzelają do tarczownicy przeciwnika, wygrywa ta która wcześniej strąci wszystkie krążki przeciwnika , czyli 3, przerywamy strzelanie na komendę „ stop, przerwij ogień” rozładowanie komory broni,
Wygrywa drużyna która będzie miała najwięcej wygranych startów.
W przypadku zgłoszeń do rejestracji mniej niż 10 drużyn , drużyny strzelają każda z każdą, jeśli do rejestracji zgłosi się więcej niż 10 drużyn, losowanie grup, dzielenie na grupę A i B…. konkurencję w grupach i wyłonienie po 3 najlepsze zespoły , finał miedzy najlepszymi. Jeśli będzie więcej niż 2 grupy do finału wchodzi tylko drużyna zwycięska danej grupy.
– niewypałów nie zgłaszamy, ( po prostu pech )

Nadrody :
– za 1 – 3 miejsce w finale – puchary i medale

Zawody w poszukiwaniu słodkiego snajpera.

Termin zawodów – 29.05.2010 godz. 15.00
Miejsce zawodów – stadion w Warce
Udział w zawodach – młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych , drużyny 5 osobowe
Przebieg zawodów:
– do godz. 15.00 zapisy drużyn przy bramie stadionu ( od strony targowicy) Drużyny 5 osobowe z wyznaczeniem kapitana drużyny. Drużyny otrzymują karty startowe z nr zespołu.
Godz. 15.30 – start pierwszej drużyny . Kolejna startuje co 5 minut.
Zadania :
– odnalezienie w rejonie obszaru stadionu czterech ukrytych i zamaskowanych snajperów. Odnalezienie snajpera dokumentowane jest na liście kontrolnej snajpera nr drużyny i na karcie startowej kapitana oraz przekazanie kapitanowi
5 szt batonów. Na kolejnym ujawnionym punkcie drużyna otrzymuje inny rodzaj batonów. Czas ukończenia konkurencji jest liczony w momencie dobiegu na metę ostatniego zawodnika z danej drużyny. Na karcie startowej musi być komplet podpisów kontrolnych snajperów
Klasyfikacja – szkoły podstawowe
– szkoły gimnazjalne
nagrody- medale- Za 1-3 miejsca

Wielobój strzelecki

Termin zawodów- 30.05.2010 godz. 10.00
Miejsce realizacji – strzelnica ul. Nowy Zjazd 8 Warka

Strzelanie rekreacyjne dla młodzików, bez rywalizacji – ASG – repliki broni współczesnej, wiek uczestników 5 – 14 lat. 4 stanowiska , postawa leżąc z możliwością podpórki. Każdy uczestnik będzie miał możliwość oddania po 10 strzałów z każdego stanowiska .Na każdym stanowisku inny rodzaj broni. Odległość 20m , cel- figury .
Do dyspozycji dla uczestników zostanie również udostępniony trenażer laserowy do testu trzymania skupienia z broni krótkiej .

Strzelanie z broni palnej dla juniorów – zawody indywidualne dla młodzieży w wieku ukończone 15 lat do 19 lat. Karabin TOZ8M , kal 22 LR, odległość 25 m , tarcza TS1, 13 strzałów z tego zaliczane jako oceniane 10 najlepszych. Postawa leżąc bez podpórki.
– miejsce 1 – 3 – medale i puchary

Strzelanie z broni palnej dla seniorów – zawody indywidualne dla dorosłych w wieku od 19 lat . Karabin TOZ8M , kal 22 LR, odległość 50 m , tarcza TS1, 13 strzałów z tego zaliczane jako oceniane 10 najlepszych. Postawa leżąc bez podpórki.
– miejsce 1 – 3 – medale i puchary

Wykaz pozostałych imprez organizowanych w tych dniach, znajduje się tutaj.