Zawody z okazji Świętą Niepodległości
1. Termin i miejsce zawodów – 10.11.2012 /niedziela/ godz. 10.00 strzelnica miejska
w Warce ul. Nowy Zjazd 8
2. Cel zawodów – uczczenie 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
3. Uczestnictwo – zawody otwarte . Liczba uczestników w wieku ponadgimnazjalnym
wraz uczestnikami dorosłymi ograniczona do 55 osób według listy zgłoszeń. Zapisy
w dniu zawodów. Uczestnicy szkół podstawowych / osoby przeszkolone/na doręczone
zaproszenia. Uczniowie szkół gimnazjalnych – ilość bez ograniczeń.
4. Organizator – Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki
5. Konkurencje
Wiek szkolny podstawowy
– karabinek SM 2
– odległość do tarczy 25m
– z podpórki
– tacza TS1
– 3 próbne, 10 ocenianych
– rozpoczęcie konkurencji godz. 10.15
Wiek szkolny gimnazjalny
– karabinek SM 2
– odległość do tarczy 25m
– bez podpórki
– tacza TS1
– 3 próbne, 10 ocenianych
– rozpoczęcie konkurencji godz. 10.15
Wiek ponadgimnazjalny i powyżej do lat 100
– zapisy do godz. 11.00, rozpoczęcie konkurencji po zakończeniu strzelania młodszych
grup
– karabinek KBKAK
– odległośc 25m
– postawa staojąc
– ilość strzałów 15, jeden magazynek
– czas 30 sekund
– tarcza ts2
– ilośc stanowisk 8
Przebieg konkurencji
– Zawodnicy otrzymują magazynek z 15 szt. amunicji. Na komendę
prowadzącego podpinają magazynek, odbezpieczają i przeładowują bron.
Bron skierowana na tarczownice. Na sygnał startu /gwizdka/ rozpoczynają
strzelanie. Po 30 sekundach prowadzący ponownie daje sygnał gwizdkiem
jako stop. Po sygnale stop nie wolno strzelać. Zawodnik pozostaje na
stanowisku i oczekuje na sprawdzenie broni przez prowadzącego. W
– Punktacja – suma wyniku przestrzelin z tarczy minus 5 pkt za pozostawiony
obecności prowadzącego odpina magazynek, odciąga zamek celem wyrzucenia
ewentualnego pozostałego pocisku, oddaje strzał kontrolny w kierunku
kulochwytu zabezpiecza bron przełącznikiem i odkłada na stolik. Na komendę
/do tarcz marsz/ zawodnicy mogą zbliżyć się do tarcz bez ich dotykania.
pocisk w magazynku lub komorze nabojowej, minus 10 za oddanie strzału po
sygnale stop
6. Klasyfikacja
– kobiety
– Mężczyźni
7. Nagrody
Nagradzane miejsca 1 – 3
Dyplom, puchar
8. Po zawodach spotkanie integracyjne w pod altaną przy kawie , herbacie i pączkach.