II Wielobój oraz IV runda WLW

Warecki Klub strzelecki