Wielobój Strzelecki SWKS 2022

Warecki Klub strzelecki